دوشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۳ /
دومین خودروساز از تعویض باتری Nio استقبال می کند

به گزارش تکنولوژین و به نقل از آرنایف Nio، یک بازیگر برجسته در صنعت خودروهای الکتریکی، روابط خود را با Changan Automobile احیا کرده است تا به رویکرد شارژ خودروهای الکتریکی بپیوندد. این دو غول خودروسازی برای به اشتراک گذاشتن شبکه تعویض باتری موجود Nio و توسعه بیشتر آن به صورت مشترک، نیروهای خود را […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۵
6 ماه پيش [ 719 بازدید ]
6 ماه پيش [ 394 بازدید ]
7 ماه پيش [ 330 بازدید ]
6 ماه پيش [ 321 بازدید ]
5 ماه پيش [ 287 بازدید ]
4 ماه پيش [ 271 بازدید ]
3 ماه پيش [ 249 بازدید ]
6 ماه پيش [ 225 بازدید ]
3 ماه پيش [ 204 بازدید ]
6 ماه پيش [ 197 بازدید ]
5 ماه پيش [ 182 بازدید ]
3 ماه پيش [ 181 بازدید ]
6 ماه پيش [ 164 بازدید ]
5 ماه پيش [ 138 بازدید ]
4 ماه پيش [ 131 بازدید ]
6 ماه پيش [ 129 بازدید ]
7 ماه پيش [ 126 بازدید ]
7 ماه پيش [ 126 بازدید ]
6 ماه پيش [ 121 بازدید ]
6 ماه پيش [ 117 بازدید ]
mintechnologynad 5 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 5 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 5 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 17 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 17 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 719 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 92 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 35 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 19 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 181 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 17 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 30 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 18 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 16 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 29 روز پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 17 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 84 بازدید ]