دوشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۳ /
سدان الکتریکی ولوو ES90 با باتری ۱۱۱ کیلووات ساعتی ظاهر شد

به گزارش تکنولوژین و به نقل از آرنایف نشت اطلاعات از برد داخلی ولوو با افشای جزئیات مربوط به سدان الکتریکی آینده این شرکت، احتمالاً ES90، انتظارات را برانگیخته است. با باتری ۱۱۱ کیلووات ساعتی و مجموعه ای از مشخصات چشمگیر، V551 (همانطور که در داخل شناخته می شود) قلب های بسیاری را به تپش […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۸
6 ماه پيش [ 719 بازدید ]
6 ماه پيش [ 394 بازدید ]
7 ماه پيش [ 330 بازدید ]
6 ماه پيش [ 322 بازدید ]
5 ماه پيش [ 289 بازدید ]
4 ماه پيش [ 272 بازدید ]
3 ماه پيش [ 249 بازدید ]
6 ماه پيش [ 226 بازدید ]
3 ماه پيش [ 204 بازدید ]
6 ماه پيش [ 197 بازدید ]
5 ماه پيش [ 183 بازدید ]
3 ماه پيش [ 183 بازدید ]
6 ماه پيش [ 165 بازدید ]
5 ماه پيش [ 138 بازدید ]
4 ماه پيش [ 131 بازدید ]
6 ماه پيش [ 129 بازدید ]
7 ماه پيش [ 126 بازدید ]
7 ماه پيش [ 126 بازدید ]
6 ماه پيش [ 121 بازدید ]
6 ماه پيش [ 117 بازدید ]
mintechnologynad 17 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 17 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 17 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 17 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 17 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 18 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 18 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 18 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 18 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 9 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 35 بازدید ]
mintechnologynad 9 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 18 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 26 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 10 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 31 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 9 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 10 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 18 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 14 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 34 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 22 بازدید ]