شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ /
سدان الکتریکی ولوو ES90 با باتری ۱۱۱ کیلووات ساعتی ظاهر شد

به گزارش تکنولوژین و به نقل از آرنایف نشت اطلاعات از برد داخلی ولوو با افشای جزئیات مربوط به سدان الکتریکی آینده این شرکت، احتمالاً ES90، انتظارات را برانگیخته است. با باتری ۱۱۱ کیلووات ساعتی و مجموعه ای از مشخصات چشمگیر، V551 (همانطور که در داخل شناخته می شود) قلب های بسیاری را به تپش […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۸
2 ماه پيش [ 596 بازدید ]
2 ماه پيش [ 237 بازدید ]
1 ماه پيش [ 140 بازدید ]
2 ماه پيش [ 118 بازدید ]
2 ماه پيش [ 94 بازدید ]
2 ماه پيش [ 92 بازدید ]
2 ماه پيش [ 60 بازدید ]
3 ماه پيش [ 59 بازدید ]
2 ماه پيش [ 58 بازدید ]
2 ماه پيش [ 58 بازدید ]
2 ماه پيش [ 57 بازدید ]
2 ماه پيش [ 56 بازدید ]
2 ماه پيش [ 49 بازدید ]
2 ماه پيش [ 46 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
2 ماه پيش [ 41 بازدید ]
2 ماه پيش [ 40 بازدید ]
2 ماه پيش [ 39 بازدید ]
2 ماه پيش [ 38 بازدید ]
2 ماه پيش [ 35 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 9 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 237 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 33 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 19 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 23 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 20 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 9 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 7 بازدید ]