جمعه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ /
سدان الکتریکی ولوو ES90 با باتری ۱۱۱ کیلووات ساعتی ظاهر شد

به گزارش تکنولوژین و به نقل از آرنایف نشت اطلاعات از برد داخلی ولوو با افشای جزئیات مربوط به سدان الکتریکی آینده این شرکت، احتمالاً ES90، انتظارات را برانگیخته است. با باتری ۱۱۱ کیلووات ساعتی و مجموعه ای از مشخصات چشمگیر، V551 (همانطور که در داخل شناخته می شود) قلب های بسیاری را به تپش […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۸
2 ماه پيش [ 593 بازدید ]
2 ماه پيش [ 234 بازدید ]
1 ماه پيش [ 138 بازدید ]
2 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 91 بازدید ]
2 ماه پيش [ 90 بازدید ]
2 ماه پيش [ 57 بازدید ]
2 ماه پيش [ 57 بازدید ]
2 ماه پيش [ 56 بازدید ]
2 ماه پيش [ 55 بازدید ]
3 ماه پيش [ 54 بازدید ]
2 ماه پيش [ 54 بازدید ]
2 ماه پيش [ 48 بازدید ]
2 ماه پيش [ 45 بازدید ]
2 ماه پيش [ 39 بازدید ]
3 ماه پيش [ 38 بازدید ]
2 ماه پيش [ 38 بازدید ]
2 ماه پيش [ 37 بازدید ]
2 ماه پيش [ 35 بازدید ]
2 ماه پيش [ 33 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 26 بازدید ]
mintechnologynad 28 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 17 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 54 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 33 بازدید ]
mintechnologynad 28 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 28 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 28 روز پيش [ 3 بازدید ]