شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ /
چرا جود بلینگهام “بازگشت” همیشه یک “کهکشانی” رئال مادرید بود زیرا جیمز مدیسون در مورد استعداد “ترسناک” هم تیمی انگلیس صحبت می کند.

به گزارش تکنولوژین و به نقل از گل جیمز مدیسون، هم تیمی خود در انگلیس، می گوید که جود بلینگهام همیشه در رئال مادرید ستاره می کرد زیرا او یک استعداد “بازگشت” با توانایی “ترسناک” است. هافبک ۲۰ ساله انتقال ۱۰۳ میلیون یورویی (۸۸ میلیون پوند / ۱۱۲ میلیون دلار) به سانتیاگو برنابئو را در […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۸
2 ماه پيش [ 596 بازدید ]
2 ماه پيش [ 237 بازدید ]
1 ماه پيش [ 140 بازدید ]
2 ماه پيش [ 118 بازدید ]
2 ماه پيش [ 92 بازدید ]
2 ماه پيش [ 91 بازدید ]
3 ماه پيش [ 59 بازدید ]
2 ماه پيش [ 59 بازدید ]
2 ماه پيش [ 58 بازدید ]
2 ماه پيش [ 58 بازدید ]
2 ماه پيش [ 56 بازدید ]
2 ماه پيش [ 56 بازدید ]
2 ماه پيش [ 49 بازدید ]
2 ماه پيش [ 46 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
2 ماه پيش [ 41 بازدید ]
2 ماه پيش [ 39 بازدید ]
2 ماه پيش [ 39 بازدید ]
2 ماه پيش [ 38 بازدید ]
2 ماه پيش [ 35 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 16 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 10 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 25 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 24 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 22 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 16 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 12 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 58 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 140 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 9 بازدید ]