شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ /
تصاویر رسمی طراحی OnePlus 12R را در شکوه کامل خود به نمایش می گذارند

به گزارش تکنولوژین و به نقل از تلفن آرنا یک روز دیگر، یکی دیگر از گوشی های OnePlus 12R به بیرون درز کرد. این بار، این ظاهر گوشی است که توجه را به خود جلب می کند. تصاویر رسمی و تیزرهای ویدیویی در پلتفرم رسانه اجتماعی X منتشر شده است که طراحی این توله سگ […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۵ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۸
2 ماه پيش [ 596 بازدید ]
2 ماه پيش [ 237 بازدید ]
1 ماه پيش [ 140 بازدید ]
2 ماه پيش [ 118 بازدید ]
2 ماه پيش [ 94 بازدید ]
2 ماه پيش [ 92 بازدید ]
2 ماه پيش [ 60 بازدید ]
3 ماه پيش [ 59 بازدید ]
2 ماه پيش [ 58 بازدید ]
2 ماه پيش [ 58 بازدید ]
2 ماه پيش [ 57 بازدید ]
2 ماه پيش [ 56 بازدید ]
2 ماه پيش [ 49 بازدید ]
2 ماه پيش [ 46 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
2 ماه پيش [ 41 بازدید ]
2 ماه پيش [ 40 بازدید ]
2 ماه پيش [ 39 بازدید ]
2 ماه پيش [ 38 بازدید ]
2 ماه پيش [ 35 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 20 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 20 روز پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 32 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 21 روز پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 20 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 9 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 46 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 118 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 31 بازدید ]
mintechnologynad 12 روز پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 19 بازدید ]