شنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۳ /
اندروید ۱۵ می تواند اطلاعات جامع سلامت باتری را برای کاربران به ارمغان بیاورد

به گزارش تکنولوژین و به نقل از تلفن آرنا برای سال‌ها، کاربران اندروید مجبور بودند به برنامه‌های شخص ثالث و فال‌گیران مشکوک تکیه کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد یکی از مهم‌ترین قطعات سخت‌افزار گوشی‌های خود – باتری – به دست آورند. به گفته میشال رحمان متخصص اندروید و Android Authority، به زودی چیزی برای […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۵ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۱
5 ماه پيش [ 683 بازدید ]
5 ماه پيش [ 352 بازدید ]
6 ماه پيش [ 315 بازدید ]
4 ماه پيش [ 213 بازدید ]
5 ماه پيش [ 199 بازدید ]
3 ماه پيش [ 187 بازدید ]
5 ماه پيش [ 162 بازدید ]
5 ماه پيش [ 153 بازدید ]
2 ماه پيش [ 148 بازدید ]
5 ماه پيش [ 144 بازدید ]
4 ماه پيش [ 121 بازدید ]
2 ماه پيش [ 120 بازدید ]
5 ماه پيش [ 119 بازدید ]
5 ماه پيش [ 117 بازدید ]
4 ماه پيش [ 112 بازدید ]
2 ماه پيش [ 112 بازدید ]
6 ماه پيش [ 110 بازدید ]
5 ماه پيش [ 107 بازدید ]
6 ماه پيش [ 106 بازدید ]
5 ماه پيش [ 106 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 27 بازدید ]
mintechnologynad 13 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 53 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 14 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 12 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 10 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 112 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 12 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 9 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 10 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 187 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 10 بازدید ]