شنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۳ /
دومین خودروساز از تعویض باتری Nio استقبال می کند

به گزارش تکنولوژین و به نقل از آرنایف Nio، یک بازیگر برجسته در صنعت خودروهای الکتریکی، روابط خود را با Changan Automobile احیا کرده است تا به رویکرد شارژ خودروهای الکتریکی بپیوندد. این دو غول خودروسازی برای به اشتراک گذاشتن شبکه تعویض باتری موجود Nio و توسعه بیشتر آن به صورت مشترک، نیروهای خود را […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۵
5 ماه پيش [ 683 بازدید ]
5 ماه پيش [ 352 بازدید ]
6 ماه پيش [ 315 بازدید ]
4 ماه پيش [ 214 بازدید ]
5 ماه پيش [ 199 بازدید ]
3 ماه پيش [ 187 بازدید ]
5 ماه پيش [ 162 بازدید ]
5 ماه پيش [ 153 بازدید ]
2 ماه پيش [ 148 بازدید ]
5 ماه پيش [ 144 بازدید ]
4 ماه پيش [ 121 بازدید ]
2 ماه پيش [ 121 بازدید ]
5 ماه پيش [ 119 بازدید ]
5 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 113 بازدید ]
4 ماه پيش [ 112 بازدید ]
6 ماه پيش [ 110 بازدید ]
5 ماه پيش [ 107 بازدید ]
6 ماه پيش [ 106 بازدید ]
5 ماه پيش [ 106 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 10 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 9 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 12 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 10 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 47 بازدید ]
mintechnologynad 14 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 24 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 10 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 15 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 16 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 16 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 148 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 20 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 35 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 12 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 16 بازدید ]