شنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۳ /
برخی از مشترکین Mint Mobile قربانی نقض داده‌ها شدند که می‌تواند منجر به تعویض سیم‌کارت شود

به گزارش تکنولوژین و به نقل از تلفن آرنا در حالی که ما منتظر FCC هستیم تا به T-Mobile اجازه دهد Mint Mobile را خریداری کند، MVNO (اپراتور شبکه مجازی موبایل) به طور مستقل به کار خود ادامه می دهد. همین دیروز پلیس اندروید گزارش داد که مشتریان Mint Mobile قربانی نقض داده شده اند. […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۵ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۹
5 ماه پيش [ 683 بازدید ]
5 ماه پيش [ 352 بازدید ]
6 ماه پيش [ 315 بازدید ]
4 ماه پيش [ 214 بازدید ]
5 ماه پيش [ 199 بازدید ]
3 ماه پيش [ 187 بازدید ]
5 ماه پيش [ 162 بازدید ]
5 ماه پيش [ 153 بازدید ]
2 ماه پيش [ 148 بازدید ]
5 ماه پيش [ 144 بازدید ]
4 ماه پيش [ 121 بازدید ]
2 ماه پيش [ 120 بازدید ]
5 ماه پيش [ 119 بازدید ]
5 ماه پيش [ 117 بازدید ]
4 ماه پيش [ 112 بازدید ]
2 ماه پيش [ 112 بازدید ]
6 ماه پيش [ 110 بازدید ]
5 ماه پيش [ 107 بازدید ]
6 ماه پيش [ 106 بازدید ]
5 ماه پيش [ 106 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 16 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 9 بازدید ]
mintechnologynad 14 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 14 بازدید ]
mintechnologynad 14 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 24 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 12 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 14 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 20 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 15 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 23 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 10 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 38 بازدید ]