شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ /
دومین خودروساز از تعویض باتری Nio استقبال می کند

به گزارش تکنولوژین و به نقل از آرنایف Nio، یک بازیگر برجسته در صنعت خودروهای الکتریکی، روابط خود را با Changan Automobile احیا کرده است تا به رویکرد شارژ خودروهای الکتریکی بپیوندد. این دو غول خودروسازی برای به اشتراک گذاشتن شبکه تعویض باتری موجود Nio و توسعه بیشتر آن به صورت مشترک، نیروهای خود را […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۵
5 ماه پيش [ 678 بازدید ]
4 ماه پيش [ 343 بازدید ]
6 ماه پيش [ 312 بازدید ]
4 ماه پيش [ 203 بازدید ]
5 ماه پيش [ 191 بازدید ]
3 ماه پيش [ 166 بازدید ]
4 ماه پيش [ 152 بازدید ]
5 ماه پيش [ 148 بازدید ]
5 ماه پيش [ 143 بازدید ]
2 ماه پيش [ 131 بازدید ]
5 ماه پيش [ 119 بازدید ]
5 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 115 بازدید ]
4 ماه پيش [ 114 بازدید ]
5 ماه پيش [ 107 بازدید ]
4 ماه پيش [ 106 بازدید ]
5 ماه پيش [ 105 بازدید ]
4 ماه پيش [ 105 بازدید ]
6 ماه پيش [ 93 بازدید ]
5 ماه پيش [ 89 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 35 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 14 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 105 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 18 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 14 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 33 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 15 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 38 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 9 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 22 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 17 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 51 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 117 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 23 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 23 روز پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 11 بازدید ]