یکشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ /
بازنگری در نقش اینترنت در سلامت روان: مطالعه اخیر ادراکات رایج را به چالش می کشد

به گزارش تکنولوژین و به نقل از خبری-پزشکی در مطالعه‌ای که اخیراً در مجله Clinical Psychological Science منتشر شده است، محققان تأثیر رشد فناوری اینترنت را بر بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روان کلی مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که تأثیر رشد پربار فناوری های مبتنی بر اینترنت بر سلامت روان در سراسر جهان ناسازگار […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۳
5 ماه پيش [ 707 بازدید ]
5 ماه پيش [ 381 بازدید ]
7 ماه پيش [ 328 بازدید ]
5 ماه پيش [ 307 بازدید ]
5 ماه پيش [ 265 بازدید ]
4 ماه پيش [ 252 بازدید ]
3 ماه پيش [ 219 بازدید ]
5 ماه پيش [ 217 بازدید ]
5 ماه پيش [ 193 بازدید ]
3 ماه پيش [ 192 بازدید ]
5 ماه پيش [ 161 بازدید ]
6 ماه پيش [ 160 بازدید ]
3 ماه پيش [ 151 بازدید ]
5 ماه پيش [ 136 بازدید ]
5 ماه پيش [ 127 بازدید ]
6 ماه پيش [ 122 بازدید ]
6 ماه پيش [ 120 بازدید ]
7 ماه پيش [ 119 بازدید ]
6 ماه پيش [ 115 بازدید ]
6 ماه پيش [ 113 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 6 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 72 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 94 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 51 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 46 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 58 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 45 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 53 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 103 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 50 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 54 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 122 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 119 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 58 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 42 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 51 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 45 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 17 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 69 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 78 بازدید ]