پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ /
مصرف بیش از حد نوشابه های رژیمی با بروز بیماری های کبدی مرتبط است

به گزارش تکنولوژین و به نقل از خبری-پزشکی در مقاله‌ای که اخیراً در BMC Public Health منتشر شده است، محققان با استفاده از داده‌های بررسی‌های ملی سلامت و تغذیه (NHANES) به بررسی ارتباط بین مصرف نوشابه‌های رژیمی و بیماری استئاتوز کبدی مرتبط با اختلال متابولیک (MASLD) می‌پردازند. MASLD یکی از شایع ترین بیماری های مزمن […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۵
6 ماه پيش [ 711 بازدید ]
6 ماه پيش [ 389 بازدید ]
7 ماه پيش [ 328 بازدید ]
6 ماه پيش [ 320 بازدید ]
5 ماه پيش [ 275 بازدید ]
4 ماه پيش [ 266 بازدید ]
3 ماه پيش [ 232 بازدید ]
6 ماه پيش [ 222 بازدید ]
3 ماه پيش [ 196 بازدید ]
6 ماه پيش [ 193 بازدید ]
3 ماه پيش [ 170 بازدید ]
5 ماه پيش [ 169 بازدید ]
6 ماه پيش [ 161 بازدید ]
5 ماه پيش [ 138 بازدید ]
6 ماه پيش [ 129 بازدید ]
6 ماه پيش [ 124 بازدید ]
6 ماه پيش [ 121 بازدید ]
7 ماه پيش [ 120 بازدید ]
3 ماه پيش [ 119 بازدید ]
6 ماه پيش [ 117 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 52 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 55 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 46 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 55 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 52 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 124 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 55 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 96 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 45 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 56 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 57 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 51 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 48 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 14 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 103 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 14 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 60 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 56 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 57 بازدید ]