جمعه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ /
هوندا از نسل جدید پیل سوختی هیدروژنی رونمایی کرد

به گزارش تکنولوژین و به نقل از آرنایف هوندا در یک حرکت مهم به سمت پیشرفت فناوری هیدروژن، نسل بعدی سلول سوختی هیدروژنی خود را در نمایشگاهی در بروکسل، بلژیک، رونمایی کرد. در حالی که هنوز در مرحله نمونه اولیه است، این فناوری جدید وعده می دهد که کاربردهایی را در طیف گسترده ای از وسایل […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۹
2 ماه پيش [ 593 بازدید ]
2 ماه پيش [ 234 بازدید ]
1 ماه پيش [ 137 بازدید ]
2 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 91 بازدید ]
2 ماه پيش [ 90 بازدید ]
2 ماه پيش [ 57 بازدید ]
2 ماه پيش [ 56 بازدید ]
2 ماه پيش [ 56 بازدید ]
2 ماه پيش [ 55 بازدید ]
3 ماه پيش [ 54 بازدید ]
2 ماه پيش [ 54 بازدید ]
2 ماه پيش [ 47 بازدید ]
2 ماه پيش [ 45 بازدید ]
2 ماه پيش [ 39 بازدید ]
3 ماه پيش [ 38 بازدید ]
2 ماه پيش [ 38 بازدید ]
2 ماه پيش [ 36 بازدید ]
2 ماه پيش [ 35 بازدید ]
2 ماه پيش [ 33 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 54 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 15 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 15 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 12 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 6 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 9 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 4 بازدید ]