جمعه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ /
Desten از باتری LFP متحول کننده بازی با مدت زمان شارژ ۶ دقیقه رونمایی کرد

به گزارش تکنولوژین و به نقل از آرنایف شرکت Desten، پیشگام در فناوری باتری‌های لیتیوم یونی، سلول پیشگامانه فسفات آهن لیتیوم (LFP) را معرفی کرده است که نوید انقلابی در صنعت خودروهای الکتریکی و ذخیره‌سازی انرژی را می‌دهد. این فناوری نوآورانه باتری، شارژ شگفت‌انگیز ۲۰ تا ۸۰ درصدی را تنها در شش دقیقه ارائه می‌کند […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۴
2 ماه پيش [ 593 بازدید ]
2 ماه پيش [ 234 بازدید ]
1 ماه پيش [ 138 بازدید ]
2 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 91 بازدید ]
2 ماه پيش [ 90 بازدید ]
2 ماه پيش [ 57 بازدید ]
2 ماه پيش [ 57 بازدید ]
2 ماه پيش [ 56 بازدید ]
2 ماه پيش [ 55 بازدید ]
3 ماه پيش [ 54 بازدید ]
2 ماه پيش [ 54 بازدید ]
2 ماه پيش [ 48 بازدید ]
2 ماه پيش [ 45 بازدید ]
2 ماه پيش [ 39 بازدید ]
3 ماه پيش [ 38 بازدید ]
2 ماه پيش [ 38 بازدید ]
2 ماه پيش [ 37 بازدید ]
2 ماه پيش [ 35 بازدید ]
2 ماه پيش [ 33 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 234 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 23 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 19 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 28 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 12 بازدید ]
mintechnologynad 28 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 7 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 117 بازدید ]
mintechnologynad 28 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 28 روز پيش [ 8 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]