جمعه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ /
رده بندی بازیکنان بارسلونا مقابل اتلتیکو مادرید: ژائو فلیکس گرسنه از خواب بیدار شد!

به گزارش تکنولوژین و به نقل از گل رکورد خرید روژیبلانکوها باعث شد تا تیم ژاوی در فاصله قابل توجهی از صدرنشینان لیگ باشد. فقط باید ژائو فلیکس بود. روز یکشنبه، بازیکن قرضی بارسلونا دقیقاً نشان داد که چرا علیرغم تمام اتفاقاتی که در دوران پرفراز و نشیب او رخ داده است، هنوز هم امتیاز […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۳
2 ماه پيش [ 593 بازدید ]
2 ماه پيش [ 234 بازدید ]
1 ماه پيش [ 138 بازدید ]
2 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 91 بازدید ]
2 ماه پيش [ 90 بازدید ]
2 ماه پيش [ 57 بازدید ]
2 ماه پيش [ 56 بازدید ]
2 ماه پيش [ 56 بازدید ]
2 ماه پيش [ 55 بازدید ]
3 ماه پيش [ 54 بازدید ]
2 ماه پيش [ 54 بازدید ]
2 ماه پيش [ 48 بازدید ]
2 ماه پيش [ 45 بازدید ]
2 ماه پيش [ 39 بازدید ]
3 ماه پيش [ 38 بازدید ]
2 ماه پيش [ 38 بازدید ]
2 ماه پيش [ 36 بازدید ]
2 ماه پيش [ 35 بازدید ]
2 ماه پيش [ 33 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 27 بازدید ]
mintechnologynad 11 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 19 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 28 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 19 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 23 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 36 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 28 بازدید ]
mintechnologynad 28 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 19 روز پيش [ 12 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 16 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 2 بازدید ]