شنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۳ /
تست بزرگ: سریع ترین EV کدام است؟

به گزارش تکنولوژین و به نقل از آرنایف از آنجایی که این آزمایش در چین انجام می شود، تعدادی از خودروهای معرفی شده چندان برای مخاطبان شناخته شده نیستند. ده خودروی الکتریکی برای مسابقه درگ صف کشیده اند: Neo ET7، XPeng P7 (در چین با نام P7i شناخته می شود)، Arcfox Alpha S، Tesla Model […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۵
5 ماه پيش [ 683 بازدید ]
5 ماه پيش [ 352 بازدید ]
6 ماه پيش [ 315 بازدید ]
4 ماه پيش [ 214 بازدید ]
5 ماه پيش [ 199 بازدید ]
3 ماه پيش [ 187 بازدید ]
5 ماه پيش [ 162 بازدید ]
5 ماه پيش [ 153 بازدید ]
2 ماه پيش [ 148 بازدید ]
5 ماه پيش [ 144 بازدید ]
4 ماه پيش [ 121 بازدید ]
2 ماه پيش [ 121 بازدید ]
5 ماه پيش [ 119 بازدید ]
5 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 113 بازدید ]
4 ماه پيش [ 112 بازدید ]
6 ماه پيش [ 110 بازدید ]
5 ماه پيش [ 107 بازدید ]
6 ماه پيش [ 106 بازدید ]
5 ماه پيش [ 106 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 53 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 41 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 40 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 37 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 44 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 43 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 110 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 40 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 44 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 32 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 43 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 44 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 56 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 37 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 45 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 12 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 106 بازدید ]