شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ /
برخی از مشترکین Mint Mobile قربانی نقض داده‌ها شدند که می‌تواند منجر به تعویض سیم‌کارت شود

به گزارش تکنولوژین و به نقل از تلفن آرنا در حالی که ما منتظر FCC هستیم تا به T-Mobile اجازه دهد Mint Mobile را خریداری کند، MVNO (اپراتور شبکه مجازی موبایل) به طور مستقل به کار خود ادامه می دهد. همین دیروز پلیس اندروید گزارش داد که مشتریان Mint Mobile قربانی نقض داده شده اند. […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۵ دی ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۹
4 ماه پيش [ 678 بازدید ]
4 ماه پيش [ 342 بازدید ]
6 ماه پيش [ 312 بازدید ]
4 ماه پيش [ 200 بازدید ]
5 ماه پيش [ 191 بازدید ]
3 ماه پيش [ 166 بازدید ]
4 ماه پيش [ 152 بازدید ]
4 ماه پيش [ 148 بازدید ]
5 ماه پيش [ 142 بازدید ]
2 ماه پيش [ 130 بازدید ]
5 ماه پيش [ 119 بازدید ]
5 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 114 بازدید ]
4 ماه پيش [ 113 بازدید ]
5 ماه پيش [ 107 بازدید ]
4 ماه پيش [ 106 بازدید ]
5 ماه پيش [ 105 بازدید ]
4 ماه پيش [ 105 بازدید ]
6 ماه پيش [ 93 بازدید ]
4 ماه پيش [ 89 بازدید ]
mintechnologynad 15 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 15 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 15 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 15 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 15 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 15 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 15 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 22 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 9 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 55 بازدید ]
mintechnologynad 2 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 13 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 15 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 119 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 10 بازدید ]
mintechnologynad 30 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 22 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 4 ماه پيش [ 74 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 1 ماه پيش [ 10 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 11 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 24 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 3 ماه پيش [ 7 بازدید ]