شنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ /
مصرف بیش از حد نوشابه های رژیمی با بروز بیماری های کبدی مرتبط است

به گزارش تکنولوژین و به نقل از خبری-پزشکی در مقاله‌ای که اخیراً در BMC Public Health منتشر شده است، محققان با استفاده از داده‌های بررسی‌های ملی سلامت و تغذیه (NHANES) به بررسی ارتباط بین مصرف نوشابه‌های رژیمی و بیماری استئاتوز کبدی مرتبط با اختلال متابولیک (MASLD) می‌پردازند. MASLD یکی از شایع ترین بیماری های مزمن […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۵
5 ماه پيش [ 678 بازدید ]
4 ماه پيش [ 343 بازدید ]
6 ماه پيش [ 312 بازدید ]
4 ماه پيش [ 203 بازدید ]
5 ماه پيش [ 191 بازدید ]
3 ماه پيش [ 166 بازدید ]
4 ماه پيش [ 152 بازدید ]
5 ماه پيش [ 148 بازدید ]
5 ماه پيش [ 143 بازدید ]
2 ماه پيش [ 131 بازدید ]
5 ماه پيش [ 119 بازدید ]
5 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 115 بازدید ]
4 ماه پيش [ 114 بازدید ]
5 ماه پيش [ 107 بازدید ]
4 ماه پيش [ 106 بازدید ]
5 ماه پيش [ 105 بازدید ]
4 ماه پيش [ 105 بازدید ]
6 ماه پيش [ 93 بازدید ]
5 ماه پيش [ 89 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 1 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 5 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 4 بازدید ]
mintechnologynad 7 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 30 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 56 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 34 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 51 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 32 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 35 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 34 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 57 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 39 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 40 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 12 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 37 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 46 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 42 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 39 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 42 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 107 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 33 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 93 بازدید ]