شنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۳ /
آیا تنهایی می تواند منجر به دیابت شود؟

به گزارش تکنولوژین و به نقل از خبری-پزشکی در مطالعه‌ای که اخیراً در مجله Nutrients منتشر شد، محققان تأثیرات واسطه‌ای فعالیت بدنی، شاخص توده بدنی (BMI) و کیفیت رژیم غذایی را بر ارتباط بین احساس تنهایی و دیابت ارزیابی کردند. تنهایی، یک حالت عاطفی ذهنی، با افزایش خطر ابتلا به دیابت و بیماری های قلبی […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۹
5 ماه پيش [ 684 بازدید ]
5 ماه پيش [ 352 بازدید ]
6 ماه پيش [ 315 بازدید ]
4 ماه پيش [ 214 بازدید ]
5 ماه پيش [ 199 بازدید ]
3 ماه پيش [ 187 بازدید ]
5 ماه پيش [ 162 بازدید ]
5 ماه پيش [ 153 بازدید ]
2 ماه پيش [ 148 بازدید ]
5 ماه پيش [ 144 بازدید ]
4 ماه پيش [ 122 بازدید ]
2 ماه پيش [ 121 بازدید ]
5 ماه پيش [ 119 بازدید ]
5 ماه پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 115 بازدید ]
4 ماه پيش [ 112 بازدید ]
6 ماه پيش [ 110 بازدید ]
5 ماه پيش [ 107 بازدید ]
6 ماه پيش [ 106 بازدید ]
5 ماه پيش [ 106 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 6 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 8 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 41 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 31 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 37 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 44 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 40 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 110 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 44 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 42 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 32 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 40 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 34 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 41 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 54 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 44 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 59 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 46 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 80 بازدید ]
mintechnologynad 5 ماه پيش [ 42 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 36 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 42 بازدید ]