سه شنبه, ۵ تیر ۱۴۰۳ /
از صفحه نمایش LED تا ژن: اثرات نور آبی بر پیری و متیلاسیون m6A در مگس میوه

به گزارش تکنولوژین و به نقل از خبری-پزشکی در مطالعه‌ای که اخیراً در PNAS Nexus منتشر شده است، محققان مدل‌های مگس سرکه را با استفاده از پروفایل‌های چند omics برای روشن کردن مکانیسم‌های بیولوژیکی و اثرات روزانه قرار گرفتن در معرض نور آبی با شدت کم (BLE) ایجاد کردند. آنها همچنین نقش متیلاسیون N6-methyladenosine (m6A) […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۹
6 ماه پيش [ 721 بازدید ]
6 ماه پيش [ 395 بازدید ]
7 ماه پيش [ 332 بازدید ]
6 ماه پيش [ 322 بازدید ]
5 ماه پيش [ 292 بازدید ]
4 ماه پيش [ 273 بازدید ]
3 ماه پيش [ 253 بازدید ]
6 ماه پيش [ 228 بازدید ]
3 ماه پيش [ 204 بازدید ]
6 ماه پيش [ 198 بازدید ]
3 ماه پيش [ 187 بازدید ]
5 ماه پيش [ 186 بازدید ]
6 ماه پيش [ 165 بازدید ]
5 ماه پيش [ 138 بازدید ]
6 ماه پيش [ 133 بازدید ]
4 ماه پيش [ 133 بازدید ]
7 ماه پيش [ 128 بازدید ]
7 ماه پيش [ 127 بازدید ]
6 ماه پيش [ 122 بازدید ]
7 ماه پيش [ 117 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 3 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 4 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 5 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 106 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 16 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 68 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 15 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 75 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 48 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 54 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 44 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 59 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 65 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 59 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 59 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 55 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 55 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 56 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 55 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 117 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 60 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 54 بازدید ]