دوشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۳ /
Sunbird – برنامه iMessage برای اندروید – فقط خاموش شد

به گزارش تکنولوژین و به نقل از روندهای دیجیتال چیزی که قرار بود یک نجات دهنده iMessage برای کاربران گوشی های هوشمند اندروید باشد، به سرعت در هرج و مرج امنیتی و سهل انگاری مطلق مصرف شد. تنها چند روز پس از حذف اپلیکیشن Nothing Chats از پلی استور، فناوری پایه آن ارائه شده توسط […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۵۸
6 ماه پيش [ 719 بازدید ]
6 ماه پيش [ 394 بازدید ]
7 ماه پيش [ 330 بازدید ]
6 ماه پيش [ 321 بازدید ]
5 ماه پيش [ 286 بازدید ]
4 ماه پيش [ 271 بازدید ]
3 ماه پيش [ 249 بازدید ]
6 ماه پيش [ 225 بازدید ]
3 ماه پيش [ 204 بازدید ]
6 ماه پيش [ 197 بازدید ]
5 ماه پيش [ 182 بازدید ]
3 ماه پيش [ 181 بازدید ]
6 ماه پيش [ 164 بازدید ]
5 ماه پيش [ 138 بازدید ]
4 ماه پيش [ 130 بازدید ]
6 ماه پيش [ 129 بازدید ]
7 ماه پيش [ 126 بازدید ]
7 ماه پيش [ 126 بازدید ]
6 ماه پيش [ 121 بازدید ]
6 ماه پيش [ 117 بازدید ]
mintechnologynad 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 5 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 5 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 5 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 2 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 56 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 47 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 101 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 54 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 45 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 53 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 54 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 60 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 59 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 44 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 73 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 58 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 54 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 98 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 47 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 330 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 50 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 54 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 59 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 54 بازدید ]