سه شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ /
تست بزرگ: سریع ترین EV کدام است؟

به گزارش تکنولوژین و به نقل از آرنایف از آنجایی که این آزمایش در چین انجام می شود، تعدادی از خودروهای معرفی شده چندان برای مخاطبان شناخته شده نیستند. ده خودروی الکتریکی برای مسابقه درگ صف کشیده اند: Neo ET7، XPeng P7 (در چین با نام P7i شناخته می شود)، Arcfox Alpha S، Tesla Model […]

نویسنده : mintechnologynad تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۵
6 ماه پيش [ 711 بازدید ]
5 ماه پيش [ 385 بازدید ]
7 ماه پيش [ 328 بازدید ]
5 ماه پيش [ 316 بازدید ]
5 ماه پيش [ 269 بازدید ]
4 ماه پيش [ 258 بازدید ]
3 ماه پيش [ 226 بازدید ]
6 ماه پيش [ 219 بازدید ]
3 ماه پيش [ 195 بازدید ]
6 ماه پيش [ 193 بازدید ]
5 ماه پيش [ 166 بازدید ]
3 ماه پيش [ 166 بازدید ]
6 ماه پيش [ 161 بازدید ]
5 ماه پيش [ 138 بازدید ]
6 ماه پيش [ 127 بازدید ]
6 ماه پيش [ 123 بازدید ]
6 ماه پيش [ 121 بازدید ]
7 ماه پيش [ 120 بازدید ]
6 ماه پيش [ 115 بازدید ]
6 ماه پيش [ 113 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 14 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 1 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 0 بازدید ]
mintechnologynad 3 روز پيش [ 2 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 95 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 45 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 120 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 53 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 56 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 43 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 45 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 55 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 48 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 54 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 13 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 17 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 52 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 49 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 56 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 54 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 103 بازدید ]
mintechnologynad 7 ماه پيش [ 99 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 52 بازدید ]
mintechnologynad 6 ماه پيش [ 62 بازدید ]